Deratizacija

Učinkovita deratizacija u poslovnim, stambenim i skladišnim objektima širom Srbije.

Rešite se pacova i miševa na najednostavniji i najbrži način!
Deratizacija je najefikasnije rešenje u borbi protiv glodara – pacova i miševa, i kao takva, važi za prvo rešenje za koje se klijenti odlučuju kada naiđu na ovu vrstu problema.

Servis

Pacovi i miševi sa sobom prenose više od četrdeset zaraznih bolesti i baš zbog toga, njihovo stalno prisustvo u domaćinstvu, poslovnom prostoru ili u prostorijama koje služe za skladištenje hrane, sirovina ili materijala može da izazove velike zdravstvene i materijalne probleme. Kada je reč o zdravlju – primarni cilj sprovođenja deratizacije jeste zdravstvena zaštita. Glodari su nosioci brojnih bolesti, među kojima su tuberkuloza, besnilo, kuga, tifus, botulizam, trihineloza, lepra, hemoragična groznica, slinavka, amebijaza, leptospiroza, kao i razne vrste dermatomikoza. Kao što vidite, radi se o širokom spektru bakterijskih, virisnih i parazitskih bolesti i gljivičnih oboljenja. Ljudsko telo oboljeva na taj način što pacovi i miševi ostavljaju trag svog urina, izmeta i pljuvačke i na taj način kontaminiraju prostor ili hranu. Za razliku od indirektnog prenosa, moguć je i direktan kontakt prenosa bolesti sa glodara na ljude putem ogrebotine ili ugriza.

Servis

Kada je reč o materijalnoj šteti koju ovi glodari mogu naneti, ona nije zanemarljiva. Prostor u kom su primećeni glodari može, primera radi, da skladišti vredne sirovine, koje pacovi i miševi mogu fizički oštetiti glodanjem ili grebanjem, ili pak mogu biti upropašćene zbog urina ili izmeta. Kako god bilo, kada uočite da su se pacovi i miševi nastanili u blizini Vašeg stambenog ili poslovnog prostora, važno je da reagujete što brže. Uvek imajte na umu da ove životinje žive u velikim grupama! Ako vidite dva ili tri glodara – gotovo je sigurno da je njihova brojnost u neposrednoj blizini daleko veća. Ovo su vrlo mudre životinje koje se brzo razmnožavaju, pa tako ako zanemarite problem, šteta može biti ogromna.

Područja usluge Deratizacije

Kako bismo bili u prilici da odgovorimo na što veći broj poziva zainteresovanih klijenata, logistika naše kompanije organizovana je tako da Ekofam d.o.o. tim ovom uslugom opslužuje čitavu teritoriju Srbije. Sedište kompanije je u Beogradu i primarni delokrug našeg rada su mesta koja pripadaju radijusu od, okvirno, sto kilometara od Beograda. Međutim, u želji da pomognemo što većem broju ljudi, ukoliko postoji mogućnost, organizujemo odlaske u svaki deo zemlje, tako da smo u prilici da odgovorimo na baš svaki poziv u vezi deratizacije i suzbijanje glodara.

Redovno održavajte higijenu u svom poslovnom i stambenom prostoru

Iznošenje smeća i redovno održavanje podova pomaže u tome da se ostaci hrane ili mrvice ne zadržavaju u prostoru i tako postanu hrana za miševe i pacove.

Pobrinite se za to da se hrana skladišti pravilno

Sve namirnice koje se koriste dalje u proizvodnji ili za domaćinstvo, važno je čuvati u uslovima koji garantuju da je hrana zdrava i pogodna za dalju upotrebu. Mesto čuvanja, održavanje potrebne temperature i svi higijenski kriterijumi treba da budu u potpunosti ispoštovani.

Proverite da li objekat ima neka oštećenja

Da li se u prostoru nalaze rupe u zidu ili ispod temelja? Jesu li rešetke na kanalizacionim otvorima pričvršćene i na svom mestu? Proverite stanje u kojem se nalazi prostor i ako uočite potrebu za saniranjem objekta – nemojte to zanemariti.

Kurativne Mere Dezinsekcije

 Kada se uoči prisustvo insekata i kada njihova brojnost preti da stvori probleme, tada znajte da biste trebali da se odlučite za stručnjake u polju dezinsekcije, i tada se primenjuju kurativne mere dezinsekcije. Da bi dezinsekcija bila uspešna, potrebno je napraviti strategiju za borbu protiv insekata i pravilno primeniti najpogodniju metodu.

Mehaničke metode obuhvataju čišćenje objekta i uklanjanje otpada koji bi mogao da privuče štetočine. Takođe, mogu se koristiti mamci i zamke kako bi se pacovi i miševi istrebili.
Ove metode se fokusiraju na primenu ultrazvučnih tehnika koje sprečavaju štetočine da borave u objektu gde se metoda primenjuje.
Biološke metode su zasnovane na korišćenju prirodnih neprijatelja glodara kao što su druge životinje koje mogu da pomognu u eliminaciji miševa i pacova.

Ove metode koriste hemijska sredstva, kao što su rodenticidi, da bi se izvršila deratizacija. Kada je reč o otrovima, otrovi mogu biti brzi ili spori u delovanju. Uvek je bolje koristiti spore otrove koji deluju nakon nekoliko dana, kako bi se celo leglo suzbilo.

Cena Deratizacije

Cena deratizaciju koju Ekofam izvodi zavisi od više faktora. Prvo, na formiranje cene utiče kompleksnost situacije, potom teren gde se deratizacija sprovodi, ali i vrsta glodara koju treba istrebiti. Uzevši u obzir sve navedeno, formira se krajnja cena. U svakom trenutnku, možete da nas kontaktirate na broj telefon 066 5544488 kako biste saznali više o približnoj ceni, jer je svaki slučaj individualan. Nakon izlaska naših kolega na teren, utvrđivanja stanja i odabira metode deratizacije možemo da Vam kažemo tačnu cenu. Bez brige, ovo nije previše skup zahvat, pa tako za deratizaciju

O nama

Ekofam d.o.o. uspešno sprovodi usluge deratizacije na poslovima suzbijanja glodara iz stambenih, poslovnih i skladišnih prostorija. Iza sebe imamo rad zbog kojeg posedujemo sposobnost procene i odabira najučinkovitijeg načina sprovođenja deratizacije.
Ukoliko ste uočili glodare u svojoj blizini, reagujte pravovremeno i izbegnite potencijalne zdravstvene probleme i materijalnu štetu. Svi prepratati koje koristimo u postupku deratizacije su sertifikovani od strane nadležnih institucija.
Pozovite nas i zakažite svoj termin!